Berging & pechhulp

Het bergen van een gestrand voertuig, hetzij met schade hetzij met pech, is een dagelijkse bezigheid voor de specialisten van Modern. Door de inzet van het juiste materieel in combinatie met goed opgeleid personeel wordt iedere bergings– of pechopdracht op een vakkundige wijze uitgevoerd.

Door de toenemende verkeersintensiteit neemt het aantal schade- en pechgevallen alsmaar toe. De verkeershinder die hiermee gepaard gaat legt een steeds zwaardere druk op onze mobiliteit met als gevolg een flinke economische schadepost voor de samenleving.

Om de verkeershinder terug te dringen en daardoor de economische schade te beperken is van overheidswege de zogenoemde Incident Management (IM)-regeling ingevoerd. Kort gezegd komt het er op neer dat ingeval van schade of pech op hoofdwegen (A-wegen) en belangrijke onderliggende wegen (N-wegen) direct door Rijkswaterstaat een gecertificeerde berger wordt ingeschakeld om het voertuig te verplaatsen naar een dichtstbijzijnde veilige locatie.

Modern hecht veel waarde aan de mobiliteit van de samenleving en probeert haar steentje bij te dragen door actief te participeren in de ontwikkeling en het testen van snellere en efficiëntere bergingsmethodes.